Sau bao lâu kể từ lúc gửi lại sản phẩm tôi sẽ nhận được tiền hoàn lại?

15:54 25/05/2019

Kho Đồ Tốt sẽ tiến hành thủ tục hoàn tiền cho Quý khách ngay khi quy trình kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm trả hàng hoàn tất. 

Thời gian để hoàn tất thủ tục hoàn tiền tại Kho Đồ Tốt là 5-7 ngày làm việc.


  • Từ khóa:

Tin liên quan

Sau bao lâu kể từ lúc gửi lại sản phẩm tôi sẽ nhận được tiền hoàn lại?

14/04/2018 Đăng bởi
Kho Đồ Tốt sẽ tiến hành thủ tục hoàn tiền cho Quý khách ngay khi quy trình kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm trả hàng hoàn tất.  Thời gian để hoàn tất thủ tục hoàn tiền tại Kho Đồ Tốt là 5-7 ngày làm việc.
Hotline: 0913028818